Ulotka kulturalna jako pisemna forma komunikacji pomiędzy organizatorem a publicznością – kilka uwag o funkcji i środkach językowych

Lingwistyka Stosowana / Applied Linguistics / Angewandte Linguistik, Numer 15 (2015) s. 83-92
Grażyna Strzelecka

 

do góry