Czarno-białe tkaniny Zygmunta Augusta

Studia Waweliana, Tom 5 (1996) s. 33-44
Maria Hennel-Barnasikowa

 

do góry