Ucieczka od przedstawialnego : uwagi na marginesie estetyki wzniosłości J.-F. Lyotarda

Nowa Krytyka, Tom 12 (2001) s. 145-161
Jacek Rogucki

 

do góry