W poszukiwaniu doskonałości

Nowa Krytyka, Tom 12 (2001) s. 333-335
Liliana Nawrot , Moses Mendelsson (aut. dzieła rec.), T. Namowicz (aut. dzieła rec.) , R. Kulinia (tł.), T. Małyszek (tł.)
Title of the reviewed work:
Moses Mendelsson, O oczywistości w naukach metafizycznych przekład R. Kuliniak, T. Małyszek, red. naukowa T. Namowicz

 

do góry