Deluzjańska repetycja Nietzschego

Nowa Krytyka, Tom 12 (2001) s. 343-350
Agata Janaszczyk , Gilles Deleuze (aut. dzieła rec.) , B. Banasiak (tł.)
Title of the reviewed work:
Gilles Deleuze, Nietzsche, przeł. B. Banasiak, Warszawa 2000

 

do góry