Wosk. Żywe podobieństwa : maski pośmiertne

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 1(18) (2012) s. 15-25
Marina Warner , Tomasz Markiewka (tł.)

 

do góry