Obecność Matki Najświętszej w doświadczeniu duchowym karemlitanek bosych : Teresy z Lisieux, Elżbiety z Dijon i Teresy z Los Andes

Colloquia Theologica Ottoniana, Numer 2 (2007) s. 81-98
Jacek Hadryś

 

do góry