Źródła i uwarunkowania inspiracji muzycznej w twórczości Dymitra Szostakowicza i Benjamina Brittena

Ars inter Culturas, Numer 4 (2015) s. 141-160
Anna Mikolon

 

do góry