Muzyczno-literackie inspiracje poezją Bronisławy Wajs w poemacie symfonicznym Jana Kantego Pawluśkiewicza pt. "Harfy Papuszy"

Ars inter Culturas, Numer 4 (2015) s. 175-185
Katarzyna Chacińska

 

do góry