Międzynarodowa konferencja "Pedagogika muzyczna w kontynuacji i przełomie – historyczne perspektywy i współczesne odniesienia w europejskim kontekście", Akademia Pomorska w Słupsku, 16-18 października 2014 roku

Ars inter Culturas, Numer 4 (2015) s. 289-292
Jarosław Chaciński

 

do góry