Recenzja książki Aliny Szczurek-Boruty "O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów, propozycje", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 300

Ars inter Culturas, Numer 4 (2015) s. 303-305
Alina Szwarc , Alina Szczurek-Boruta (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Alina Szczurek-Boruta, "O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości – konteksty, opinie studentów, propozycje", Toruń 2014

 

do góry