Recenzja książki Anny Józefowicz, Jarosława Chacińskiego, Elżbiety Krysztofik-Gogol, Tomasza Adamskiego "Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej – idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne", Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ss. 189

Ars inter Culturas, Numer 4 (2015) s. 311-314
Ewa Ogrodzka-Mazur , Anna Józefowicz (aut. dzieła rec.), Jarosław Chaciński (aut. dzieła rec.), Elżbieta Krysztofik-Gogol (aut. dzieła rec.), Tomasz Adamski (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Anna Józefowicz, Jarosław Chaciński, Elżbieta Krysztofik-Gogol, Tomasz Adamski "Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej – idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne", Toruń 2015

 

do góry