"Źródła drukowane do dziejów wsi w dawnej Polsce. Studium bibliograficzno-źródłoznawcze", Stanisław Płaza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CCCLXXIV. Prace Prawnicze" z. 66 (1974) : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 28 (1983) s. 255-257
Zbigniew Chodyła , Stanisław Płaza (aut. dzieła rec.)

 

do góry