W kierunku lepszego rozumienia Biblii : metoda analizy retorycznej

Colloquia Theologica Ottoniana, Tom 2, Numer 1 (2002) s. 6-18
Andrzej Posadzy

 

do góry