Zadłużenie w kształtowaniu obrotowości majątkowo-kapitałowej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw rolniczych

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 13 (2008) s. 177-190
Magdalena Mądra

 

do góry