Identyfikacja połączenia jednostek w świetle MSSF 3

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 13 (2008) s. 631-639
Joanna Toborek-Mazur

 

do góry