Próba rozwiązania dylematu między obiektywnością a subiektywnością teologii na przykładzie "Symboliki kościelnej" Brunona Fortego

Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae, Tom 1 (2008) s. 155-171
Marcin Rybicki

 

do góry