Prawne implikacje obowiązku podatnika prowadzenia ksiąg

Palestra, Tom 38, Numer 7-8(439-440) (1994) s. 80-87
Feliks Prusak

 

do góry