Stan oświaty ludowej w Galicji Zachodniej w przededniu pierwszej wojny światowej

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne, Numer 7 (1974) s. 159-180
Zbigniew Tabaka

 

do góry