Działalność polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej w okresie XXI Kongresu (1928 r.)

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne, Numer 7 (1974) s. 229-250
Jerzy Zawistowski

 

do góry