Nauczyciele historii w szkołach średnich w dobie Komisji Edukacji Narodowej

Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne, Numer 7 (1974) s. 24-48
Roma Ilnicka-Miduchowa

 

do góry