Ustawa o tym wszystkim co jedni nazywają dobrami kultury, a drudzy zabytkami

Wiadomości Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation, Numer 11-12 (2002) s. 42-45
Marek Barański

 

do góry