Prawo do wnoszenia skarg przez osadzonych w systemie penitencjarnym Polski i w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej (cz. 1)

Palestra, Tom 57, Numer 9-10(657-658) (2012) s. 141-147
Przemysław Tarwacki, Marcin Warcho

 

do góry