Szkolnictwo górniczo-hutnicze w Królestwie Polskim w XIX w.

Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Tom 7 (2016) s. 57-69
Jerzy Szczepański

 

do góry