Wykaz pracowników umysłowych Państwowej Fabryki Amunicji w Skarżysku-Kamiennej styczeń-sierpień 1939

Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Tom 7 (2016) s. 115-136
Piotr Kardyś, Marcin Medyński

 

do góry