Krzysztof Zemeła, Skarżyska siłaczka, Marta Schuberth Bałtruszajtis, Skarżysko-Kamienna 2015, ss. 168, il.

Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Tom 7 (2016) s. 150-152
Marci Medyński

 

do góry