Bartosz Kozak, Zagnańskie kolejki wąskotorowe, wyd. II, Kielce 2016 ss. 189, il.

Z Dziejów Regionu i Miasta : rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej, Tom 7 (2016) s. 153-154
P. K.

 

do góry