Możliwości prowadzenia przez adwokatów wspólnej działalności z przedstawicielami innych zawodów na przykładzie wybranych krajów europejskich : refleksje z 6. Europejskiej Konferencji, Berlin, 21-22 czerwca 2007

Palestra, Tom 52, Numer 7-8(595-596) (2007) s. 222-226
Bogna Krysińska

 

do góry