Między formulicznością a nieszablonowością w zagajeniach marszałka Stanisława Małachowskiego

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo, Numer 8 (2012) s. 41-52
Małgorzata Dawidziak-Kładoczna

 

do góry