Nazwy dźwięku a nazwy czynności i nazwy ruchu

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo, Numer 8 (2012) s. 139-149
Piotr Kładoczny

 

do góry