"Internetowe gatunki dziennikarskie", Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman, Warszawa 2010 : [recenzja]

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo, Numer 8 (2012) s. 201-206
Dorota Suska , Kazimierz Wolny-Zmorzyński (aut. dzieła rec.), Wojciech Furman (aut. dzieła rec.)

 

do góry