Ісламізми-власні назви в українських перекладах Корану

Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo, Numer 10 (2014) s. 105-120
Nataliia Danyliuk

 

do góry