Pośrednictwo Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego w konserwacji i zakupie książek dla Elżbiety Sieniawskiej w latach 1725-1726

Folia Toruniensia, Tom 15 (2015) s. 43-58
Adam Kucharski

 

do góry