Konserwacja rękopisu "Sermones super Psalterium" (Rps 9

Folia Toruniensia, Tom 15 (2015) s. 107-114
Barbara Wojdyła, Lidia Bannach-Szewczyk

 

do góry