Funkcjonalność administracji według koncepcji Henri'ego Fayola : drugi filar kultury bezpieczeństwa

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Numer 11 (2012) s. 8-13
Štefan Kočan, Juliusz Piwowarski, Marek Sokołowski

 

do góry