Śmierć w imię sztuki, czyli w jaki sposób literatura popularna uczyniła Kubę Rozpruwacza artystą malarzem: rozważania na marginesie powieści Michaela White’a Sztuka morderstwa

Acta Philologica, Numer 47 (2015) s. 73-84
Ksenia Olkusz

 

do góry