Język podkultury więziennej : gwara, język migowy, tatuaż

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Numer 13 (2013) s. 116-141
Radosława Rodasik, Ewelina Ćwiertnia, Jozef Zat’ko

 

do góry