Prowadzenie rozprawy głównej albo posiedzenia bez udziału oskarżonego w trybie art. 377 kodeksu postępowania karnego

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Numer 16 (2014) s. 489-503
Andrzej Zachuta

 

do góry