Proponowane zmiany w regulacjach prawnych zmierzające do podniesienia efektywności działania firm ochrony osób i mienia

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Numer 20 (2015) s. 164-182
Andrzej Czop

 

do góry