Konieczność kompleksowych i interdyscyplinarnych działań na rzecz współczesnego bezpieczeństwa w kontekście sektorowości zagrożeń

Kultura Bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje, Numer 22 (2016) s. 95-111
Andrzej Czop, Piotr Czop

 

do góry