Wdrażanie innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie regionu łódzkiego

Przedsiębiorczość Międzynarodowa, Tom 2, Numer 1 (2016) s. 99-108
Jadwiga Kaczmarska-Krawczak

 

do góry