Wpływ podatku VAT na działalność gospodarczą : analiza wybranych przykładów

Przedsiębiorczość Międzynarodowa, Tom 2, Numer 1 (2016) s. 109-119
Piotr Kasprzak

 

do góry