Entrepreneurial activities of communes in creation of competitive advantages at regional investment markets : entrepreneurial organization model

Przedsiębiorczość Międzynarodowa, Tom 2, Numer 2 (2016) s. 129-146
Tomasz Pilewicz

 

do góry