Wpływ języka urzędowego na system nazewniczy mieszkańców parafii prawosławnej w Białowieży na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym : na podstawie zapisów w księgach metrykalnych

Acta Neophilologica, Tom 17, Numer 2 (2015) s. 53-59
Teresa Pluskota

 

do góry