Droga pielgrzyma jako przykład metaforycznego modelu czasu w poezji Inny Lisnianskiej

Acta Neophilologica, Tom 17, Numer 2 (2015) s. 131-139
Olga Letka-Spychała

 

do góry