Recenzja opracowania zbiorowego pod redakcją Romana Lusawy

Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie, Tom 3, Numer 1-2 (2009) s. 125-129
Marek Garbicz

 

do góry