Znaczenie transtekstualności w prozie Andrása Cserny-Szabó na podstawie analizy opowiadania „Hazatérés” : Powrót do domu

Acta Philologica, Numer 49 (2016) s. 303-308
Maciej Sagata

 

do góry