Kamienny krucyfiks Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie

Folia Historiae Artium, Tom 22 (1986) s. 49-81
Paweł Pencakowski

 

do góry