Rzeczywistość nie istnieje…? : media i nowoczesne technologie w społeczeństwie przyszłości na przykładzie serialu Black Mirror

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 8, Numer 2 (2016) s. 27-36
Grzegorz Wójcik

 

do góry