Słowo powitalne

Studia Pelplińskie, Tom 34 (2003) s. 341-350
Wiesław Mering

 

do góry